top of page

PRIVACY BELEID VAN PRAET ISOLATIE

Privacy Beleid

Wij respecteren uw privacy en verwerken uw persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor u ze heeft verstrekt en in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Telecommunicatiewet.

 

1. Bedrijfsgegevens

Naam bedrijf: van Praet - Isolatie
Website: www.vanpraet-isolatie.nl 
Inschrijfnummer KvK: 80298761
BTW-nummer: NL003420106B32

 

2. E-mailadres

Bij het verzamelen van uw e-mailadres voor redenen anders dan in het kader van een gesloten overeenkomst, wordt dit niet gebruikt voor het overbrengen van ongevraagde communicatie wanneer u daarvoor geen toestemming heeft verleend.

 

3. Postadres

Wij gebruiken uw postadres alleen voor het verzenden van informatie die u hebt aangevraagd. Hierbij kunt u denken aan productinformatie folders, een offerte en/of een factuur.

 

4. Telefoonnummer

Naar aanleiding van uw (aan)vraag kunnen wij telefonisch contact met u opnemen om u te informeren over producten en diensten.

 

5. Overige persoonsgegevens

Overige persoonsgegevens verwerken wij alleen indien:

  • de gegevensverwerking noodzakelijk is voor:

  • de uitvoering van een met u gesloten overeenkomst;

  • de goede invulling van een publiekrechtelijke taak;

  • de behartiging van ons gerechtvaardigd belang (tenzij uw belang of fundamentele rechten en vrijheden boven dit belang prevaleren)

  • U toestemming heeft gegeven voor de verwerking bij het verzamelen hiervan.

 

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de verwerking van de doeleinden waarvoor deze zijn verzameld.

 

6. Bijzondere persoonsgegevens

De verzamelde informatie wordt alleen intern gebruikt en wordt niet doorgegeven aan andere organisaties.

 

7. Veiligheid overdragen en ontvangen van gegevens

Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van informatie die wij ontvangen op onze site.

 

8. Veiligheid opslag van gegevens (veiligheidscriteria)

  • Op de pagina waar u persoonsgegevens verstrekt wordt gebruik gemaakt van een beveiligde verbinding.

  • Het verzenden van persoonsgegevens per e-mail gebeurt via een beveiligde verbinding.

 

9. Toegang tot uw gegevens

Op verzoek doen wij aan bezoekers van onze website mededeling over de persoonsgegevens die van hen worden verwerkt. Eventuele onjuiste gegevens kunnen worden verbeterd, aangevuld of verwijderd. Als u toegang wenst tot deze informatie, of uw persoonlijke gegevens wenst te verbeteren gelieve u contact met ons op te nemen.

 

10. Contact

Als u wenst te reageren op ons Privacy Beleid, kun u contact opnemen via: 

 

Dit privacy beleid kan te allen tijde gewijzigd worden.

Deze wijzigingen zullen wij hier publiceren en in voorkomend geval zal u hier per e-mail van op de hoogte worden gesteld.

bottom of page